Webbyr

En webbyrå tar gärna rollen av att vara en reklambyrå på nätet. Man tillämpar ofta på en webbyrå ett synsätt på hur man ska kommunicera som liknar det som reklambyråer använder i traditionell, bred reklam. Detta märks fortfarande väldigt mycket i lösningar från en genomsnittlig webbyrå på marknaden. Ett ganska ytligt och kvantitativt synsätt. Som i och för sig kan vara relevant i en brett riktad aktivitet i traditionella media, t ex med syfte att skapa varumärkeskännedom. Men nätet är så mycket mer än en TV-kanal eller en dagstidning. Många inser förstås det och uttalar det också. Men få webbyråer bevisar det i faktisk handling.

En webbyrå borde mer fokusera på att nyttja nätets potential till en djupare kommunikation till och ett ökat interagerande med mottagaren. Och att sträva efter en verklig differentiering i kommunikationen till olika målgrupper. Något som i världen utanför nätet ofta varit en viktig del i arbetet på CRM-orienterade reklambyråer och DM-byråer.

Några webbyråer har i viss mån denna strävan. Bland annat försöker vi arbeta med detta synsätt på Carnaby. Men de allra flesta konsulter befinner sig fortfarande på en mycket basal och traditionell nivå.