Utformning

Det handlar om att identfiera vilken utformning som fångar mottagaren för att ta till sig just denna kommunikation? Hur framgår kundnyttan i detta erbjudande? Hur sticker denna kommunikation ut i det allmänna bruset?

Olika typer av utformning kan vara tilltalande för olika kundgrupper. Till exempel behöver vissa kunder mer uttömmande information om ett visst område för att kunna fatta beslut, medan andra hellre tar till sig snabb och kortfattad information.