Timing

Det är också viktigt att testa timing dvs tidsfaktorn för olika kommunikation och erbjudanden. Finns det vissa tider på året som är bättre än andra för en viss aktivitet? Finns det tidpunkter för den enskilde mottagaren som är mer lämpade för kommunikation, t ex vid flytt, byte av arbete etc.