Testmetodik

Utveckling av testmetodik.

När man har definierat och skapat rutiner för olika processer för kundkommunikation kan man börja skapa en struktur för själva kommunikationen. Det handlar om att utforma en plan över hur en kund bör bemötas och vad man kommunicerar. Denna struktur kan sedan stödja den konkreta aktivitetsplanen.

Som en början är det bra att utgå från den samlade kunskap som finns hos företaget sedan tidigare, för att bygga hypoteser för kommunikationen till och bemötande av olika kunder. Det innefattar vilka erbjudanden som kan attrahera vissa kunder, vilka signaler som är relevanta för att driva kommunikation och till vilka målgrupper kommunikationen i första hand bör riktas.

För att leda dessa hypoteser i bevis och för att skapa nya insikter, är det viktigt att dels skapa rutiner och metoder för uppföljning av den kommunikation som sker. Dels bör man utmana sina hypoteser med tester inom olika delar av kommunikationen för att skapa högsta effektivitet.

Man bör Online Blackjack bygga in en strukturerad testmetodik i sin aktivitetsplanering.

Områden man kan testa är:
Målgruppen
Kanal
Produkterbjudande
Säljerbjudande
Timing
Frekvens
Utformning (inom ramen för kommunikativ plattform)

Målet är att differentiera dessa områden så att man uppnår ett optimalt resultat i sin kundkommunikation.

Ofta sker det en subjektiv bedömning av vilka behov en kund har eller vilka möjligheter det finns för att föra fram ett visst erbjudande till kunden. Med en utvecklad systematik kan man stödja innehållet i den direktkommunikation som sänds till kunden.

Genom att analysera vilken sammansättning av dessa områden som attraherar en viss kundgrupp kan segment (kluster) skapas med kunder som har ett liknande beteende eller liknande önskemål. På så sätt kan ett mycket effektivare innehåll tas fram för kundgruppen med ökad kundnöjdhet och okad lönsamhet som följd.

Erfarenheten visar att en kundsegmentering baserad på uppföljningar och analyser är en mycket starkare grund för att bestämma innehållet i kommunikationen jämfört med en subjektiv segmenteringsmodell.