Swedbank

Dan fungerade under ett par år som CRM-konsult med uppdrag inom Swedbank.

Dan var strategisk projektledare för utveckling av CRM i kombination med direktkommunikation. I arbetet ingick att utarbeta säljprocesser inom banken såväl centralt som lokalt.