Svarshantering

För att aktiviteten ska lyckas bör man specificera vilka uppgifter som ska tas fram i själva kampanjutformningen. Dessutom bör man definiera en feedbacksmodell och responssätt för att kunna dra relevanta slutsatser från efteranalysen. Ska man t ex dra slutsatser från att kunden faktiskt köpt eller avtalat om en viss produkt eller tjänst, eller från att kunden visat intresse och kontaktat Kundservice?