Strategi

Strategi är en övergripande väg för att nå uppsatta mål i en organisation. Ofta blandas strategi och taktik ihop. Taktik är oftast mer operativ och riktar in sig på enskilda handlingar som är en del av en strategi.