SEB

Uppdrag:

Strategisk projektledare för SEB som VD Nerell. Dan medverkade till att bygga upp en analysfunktion inom marknadsavdelningen utifrån ett kommunikationsperspektiv tillsammans med analysföretaget ActionBase. Medverkade hgh supplements i styrgruppen för CRM-utveckling inom koncernen.

Skapade program för korsförsäljning och merförsäljning till SEB:s kunder. Aktiviteter för nyrekrytering av kunder inklusive utveckling av urvalsmodeller.