Säljerbjudande

Vid sidan av det rena produkterbjudandet kan det mot vissa kundgrupper krävas att erbjudandet ”kryddas” med andra förmåner. Exempel på det kan vara startbonus, kopplade kringtjänster eller snabbhetspremier. I vissa situationer och mot vissa kundgrupper behövs inget säljerbjudande, eftersom ett visst produkterbjudande kan vara tillräckligt starkt i sig.