RM-byrå

RM-byrå är ett begrepp som används av DM-byråer som främst arbetar med kommunikation riktad till uppdragsgivarens befintliga kunder. T ex i syfte att motverka kundtapp. Namnet RM-byrå bygger på en förkortning av ordet relationsmarknadsföring.

En byrå som ofta har titulerat sig RM-byrå är Trackster.