Reklam

En oerhört kortfattad beskrivning av reklam är att det innebär att man skapar och sprider information om varor, tjänster mm till en önskad målgrupp.

Reklam syftar från början till att skapa Buy Cialis kännedom om ett varumärke, vara eller tjänst hos målgruppen. Därefter att skapa preferens, dvs gillande. Och slutligen syftar reklam till att skapa en handling, t ex köp av varan eller tjänsten.