Problemställning

I utvecklingen av en databasdriven, processorienterad kampanjhantering börjar man med att definiera de syften eller målområden som ska uppfyllas.

Exempel på det kan vara behov av merförsäljning eller att motverka avhopp.