Presentation av föranalyser och förslag

Vid en presentation av föranalyserna får representanter för uppdragsgivaren möjlighet för att ta del av analysutfall och att tycka till om detta. En diskussion kan då föras som bör resultera i konkreta förslag på testupplägg och kampanjdimensionering.