Modellering

Modellering av frågeställningen innebär att man försöker förutspå vad som kommer att hända när man pokies and pointies startar processen. Till exempel, vilka kunder har högst benägenhet att agera vid en viss aktivitet?