Marknadsföring

Marknadsföring är en oerhört generisk term som ju som namnet säger innebär att föra ut varor eller tjänster till marknaden.

Ibland skiljer man ut försäljning från marknadsföring åtminstone i organisationer. Vår uppfattning är att det är fel. Marknadsföring bör innefatta alla moment, såväl långsiktiga som varumärkesbyggande, till kortsiktiga som operativ försäljning.