Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är något som de flesta företag förstår att man bör sträva efter. Men som inte alla har förmåga att tillgodose.

Kundnöjdhet är inget man kan skapa genom att vidta enskilda åtgärder. Eller genom kommunikationsenheter. Det måste baseras på en anda i företagets hela organisation Online Blackjack, initierad från ledningen och accepterad av de enskilda medarbetarna.

Men med en verklig ambition att skapa kundnöjdhet är det nödvändigt att mäta kundernas uppfattningar om företaget. För att löpande kunna göra avstämningar och får en klarhet i hur dessa uppfattningar förändras eller upprätthålls över tid.