Kundanalyser

Kundanalyser är en viktig och självklar del när man arbetar med CRM.

Många företag använder olika rapportverktyg för sina kundanalyser där man gör sökningar på olika data i företagets kundregister. Denna typ av kundanalyser visar ofta bara en del av de potentiella förhållanden som finns i kundbasen.

En annan typ av kundanalyser innebär att man använder all tillgänglig kunddata och samlar det i en databas. Därefter genomför man statistiska analyser för att hitta olika samband när det gäller demografi och beteenden. Kundanalyser baserade på statistiska analyser ger generellt ett djupare och mer intressant underlag.