Kundanalys

Kundanalys innebär att göra genomlysningar av kundregister med olika statistiska metoder. Syftet med Kundanalys är främst att få en bild av kunders beteenden.

Se även kundanalyser