KPA

Genom planering och genomförande av kommunikation i alla kanaler och i hela processen från varumärkesbyggande till CRM.