Komplettering av analysdata

Även om kampanjen får ett vad som uppfattas som lyckat resultat, det är alltid möjligt att förbättra resultatet i framtida aktiviteter. Genom att komplettera med ny information kan man löpande utveckla sin modell i en lärande process och hitta nya infallsvinklar när det gäller målgruppsurval och kommunikation.