Informationsk

Första steget är att identifiera de informationskällor som är relevanta för att lägga grunden till processer inom de syften eller målområden som man har definierat.

Oftast finns det en central databas, t ex system för kundtransaktioner, som används till samling av kundengagemang. Denna kompletteras med information om aktiviteter, kundkontakter och försäljningstransaktioner i den mån detta finns samlat i andra system.