Frekvens

Frekvens innebär hur ofta under en viss tidsperiod som ett viss kommunikation riktas till en viss målgrupp. En viktig fråga man måste tänka på är hur ofta ett budskap kan upprepas utan att nötas ut?

Samtidigt bör man bedöma om det krävs ett visst antal aktiviteter, dvs en viss frekvens, för att en viss kund ska uppmärksamma ett relevant erbjudande och agera.