Fortum

Dan arbetade (som VD för. I arbetet ingick att skapa processer för direktkommunikation för alla målområden och inom samtliga produkt- och kundsegment.