Förklarande analyser

Den förklarande analysen går ett steg djupare än den beskrivande analysen och tar fram samband mellan olika variabler och en viss kundgrupps agerande vid ett kommunikationstillfälle.

T ex Cialis 10mg för att påvisa att kunder med en viss gemensam kundhistorik har ett gemensamt intresse för ett visst produkterbjudande. Alternativ hur en viss händelse påverkar en viss kundgrupp.