Föreningssparbanken

Dan har arbetat som strategisk CRM-konsult inom FöreningsSparbanken på uppdrag av 113.

Det innefattade utveckling av övergripande säljprocess och Generic Cialis metodik för koncernen. Projektledare för processer och aktiviteter inom direktkommunikation.

FöreningsSparbanken har nu bytt namn till Swedbank.