Explorativ dataanalys

Explorativ dataanalys innebär bl a ”datamining”. Detta betyder att man gör en granskning av kundinformationen för att hitta olika samband med det som är syftet med arbetet. Dessutom skapar man en grund hypoteser som kan testas under kommande kampanjer.

Se beskrivande analyser