EON

Uppdrag:

Strategisk konsult på uppdrag av DM-byrån kommunikation, inklusive samtliga kontaktpunkter med kunder.

Med detta som grund utvecklades systematiska händelsestyrda processer för samtliga kundkontakter och kommunikationsvägar.