Efteranalyser

Efteranalyser redovisar dels kampanjresultat och dels en målgruppsanalys. Som vid föranalysen, bör diskussionen resultera i nya förslag, kampanjförbättringar och nya testupplägg enligt den definierade processen.

Se förklarande analyser