DM-konsult

En DM-konsult är en äldre beteckning på vad vi idag skulle kalla en CRM-konsult eller snarast en del av denna roll. Fokus hos en DM-konsult har traditionellt mer legat på den kommunikativa delen av CRM och mindre på processer och bakomliggande strategier.

Inom kommunikationen har DM-konsultens uppgifter mest kretsat kring just direktmarknadsföring eller specifikt kanalen DR och mindre på andra riktade, relationsskapande eller säljdrivande kanaler som t ex internet.