Digitalbyr

Digitalbyrå är ett nytt begrepp som bland andra myntades av byrån Ottenray.

Distinktionen mellan en webbyrå och en digitalbyrå är att webbyrån oftast endast Pokies arbetar med kommunikation på internet, och främst i kampanjform. En digitalbyrå så som Ottenray definierade det arbetar med alla relevanta digitala kanaler.