CRM-konsult

Dan Rasmussen fungerar som konsult inom CRM i samarbete med reklambyråer eller direkt med företag. Det innefattar strategiarbete, att utveckla strukturer för säljprocesser och kundrelationer och att skapa metodik för DM och RM.

Begreppet CRM har ofta används för den rent systemmässiga delen av arbetet med kundkommunikation. Vår practice online blackjack atlantic city uppfattning är att det innefattar allt som har med relationen till kunder att göra, från teknik och analys till kommunikation, service och leverans.

En äldre beteckning på rollen CRM-konsult är DM-konsult, men detta är lite missvisande då denna konsultverksamhet oftast är betydligt snävare i sin inriktning.