Canon

Dan fungerade som strategisk projektledare för Canon under sin tid som VD för Nerell.

Ansvaret var att utveckla systematik för ny-, mer- och korsförsäljning inom Canon för produkter direkt till kunder eller via återförsäljare.