Beskrivande analyser

Det innebär förenklat att man gör en genomlysning av den valda kundgruppen vid ett visst tillfälle och tar fram en ögonblicksbild på vissa förhållanden, t ex storlek av kundgrupper med ett visst produktinnehav, en viss köphistorik etc.

Det skapar en översikt över företagets kunder och utgör en grund för att definiera en segmentering.