Antalsräkningar

Efter att en grunddatamodell har skapats och konverteringar genomförts, genomför man ett antal beräkningar och segmenteringar för att f VolumePillså förståelse för den generella kundstrukturen. Detta bör stämmas av mot allmän kunskap och ”sunt förnuft” för att säkerställa datakvaliteten.