Analysunderlag

Analysunderlag måste skapas (struktureras) efter en initial datainsamling.

För att man ska få klarhet i informationens betydelse (definitioner, koder etc) bör man genomföra diskussionsforum eller workshops där informationens hgh human growth hormone injectable hgh innebörd kan kartläggas.

Medverkande i dessa möten bör t ex vara IT-driftspersonal, representanter från marknadsavdelningen, dataregisterare, registeransvariga m fl. Därefter skapas en testmodell som laddas med omstrukturerade data.