Analys

Med information om demografi och framför allt kunders beteende kan man komma mycket långt i sin målgruppsanalys eller sina kundanalyser. Vår erfarenhet är att man med detta arbetssätt snabbt kan vidta åtgärder för att öka relevansen i och effektivisera sina kommunikationsaktiviteter.

En generell plan för att utveckla en analysfunktion med en kampanjorienterad utveckling skulle kunna se ut så här:

Identifikation av problemställning

Undersökning/identifikation av informationskällor

Framtagning av analysunderlag

Generella

Explorativ dataanalys

Modellering av frågeställningar

Presentation av föranalyser och förslag

Genomförandet av kampanjer/kartläggning av rutiner kring svarshantering

Efteranalyser och presentation av förbättringar

Komplettering av analysdata

Denna stegvisa modell visar den generella metodiken för att man ska kunna lyckas och förbättra sina målgruppsselekteringar och skapa förståelse för olika samband i utfallet av en kommunikationsaktivitet.
För att föra en djupare diskussion om detta område rekommenderar vi en kontakt med oss eller med ActionBase.