Affiliate-program

Affiliate-program skapas av företag för att få en mängd webbplatser att placera ut annonser för företaget.

Ägaren till den enskilda webbplatsen, dvs affiliate-sajten, erhåller en provision för vidarebefordrade besökare.

Denna provision kan vara baserad på besökare som klickar på företagets annons, på besökare som indirekt blir registrerade prospekts eller på de besökare som blir kunder i nästa steg.

Provisionens storlek kan variera beroende på kvaliteten på de förmedlade besökarna. En besökare som faktiskt blir kund hos det annonserande företaget ger oftast högre provision än förmedlade prospekts.

Olika exempel på nätverk som förmedlar affiliate-program är och dessutom Commission Junction.

Företag kan också skapa egna affiliate-program som man riktar direkt till ägare av webbplatser.

Affiliate-program är oftast ett mycket effektivare sätt att nå specifika målgrupper än att köpa banners på större webbplatser. Detta beror dels på den breda spridning kommunikationen får, dels på att de sajtägare som ansluter sig till programmet oftast väljer annonsörer som är relevanta för det innehåll som deras webbplats handlar om. Detta optimerar resultatet av att koppla sin webbsida till ett affiliate-program med ökade intäkter som följd.

Att skapa ett affiliate-program kan även leda till att en mängd nya webbplatser skapas för området vilket ger en ännu större spridning av programmet.