Affiliate-marknadsföring

Affiliate-marknadsföring är en metod som bygger på att ett företag annonserar hos ett mer eller mindre omfattande antal webbplatser, som samtliga är anslutna till företagets affiliate-program med förbestämda ersättningsnivåer. Ägaren till den enskilda webbplatsen, dvs affiliate-sajten, erhåller en provision för vidarebefordrade besökare.

Denna provision kan vara baserad på t ex förmedlade besökare som klickar på företagets annons, på besökare som indirekt blir registrerade leads eller besökare som indirekt blir kunder.

Ofta kan provisionens storlek variera beroende på kvaliteten på de förmedlade besökarna. En besökare som faktiskt blir kund hos det annonserande företaget ger oftast högre provision än förmedlade leads.

Exempel på nätverk för affiliate-marknadsföring dvs förmedlare och administratörer av program för affiliate-marknadsföring är TradeDoubler som är störst i Sverige, Zanox och Commission Junction.

Den ledande aktören som representerar samtliga dessa nätverk är Agent Interactive som även skapar speciella program för affiliate-marknadsföring i samverkan med dessa leverantörer.

Affiliate-marknadsföring är generellt ett mycket mer effektivt sätt att nå specifika målgrupper än att köpa ett fåtal banners på några större webbplatser. Grunden för detta är dels den stora spridning kommunikationen får, dels att de webbplatser som ansluter sig till programmet oftast väljer annonsörer som är relevanta för innehållet på deras webbplats. För att på detta sätt optimera resultatet av att upplåta sin webbsida för affiliate-marknadsföring med ökade intäkter som följd.