Accor Services

Uppdrag:

Dan arbetade som VD Ottenray och projektledare Abby Norm med utveckling av webbkampanjer för Accor Services. Koncernen innefattar varumärken som Rikskuponger, Wellness System och Delicard.